Undervisning: Trin 2 – analyse

Analysér kampagnefilmen til “Os der elsker film”

I denne opgave skal I:

 • have indsigt i, hvad en non-kommerciel kampagne er
 • se kampagnefilmen, som indgår i kampagnen ”Os der elsker film”
 • analysere kampagnefilmen
 • samtale om kampagnefilmens budskab, appelform og ulovlig streaming.

Hvad er en kampagne?
Kampagner er skabt til at få modtagerne til at tænke på noget, som de ikke havde tænkt på før. Kampagner vil også gerne have modtagerne til at ændre adfærd eller gøre noget bestemt. Afsenderen af en kampagne har en hensigt og et budskab, som skal videregives til modtageren. En kampagne taler direkte til enten modtagerens følelser (patos), fornuft (logos) eller moral (etos). Patos, logos og etos kaldes de tre appelformer.

Kampagner, som laves af fx organisationer og politiske partier, er non-kommercielle. Det betyder, at de ikke sælger en vare, som kan købes for penge. Derimod har denne form for reklamekampagne til hensigt at få modtagerne til at ”købe” holdninger. Den gode kampagne skal ses, mærkes, sætte en dagsorden og forandre …

Se kampagnefilmen i fællesskab
(Måske har nogen af jer allerede set den?)

Fælles klassesamtale med fokus på kampagnefilmens budskaber

 1. Hvilket direkte budskab vil kampagnefilmen gerne sende til modtageren?
 2. Bliver budskabet fortalt på flere måder?
 3. Se kampagnefilmen igen og bliv skarpere på at besvare ovenstående spørgsmål 1 og 2, skriv gerne notater/stikord undervejs.
 4. Kan I tilføre nyt til spørgsmål 1 og 2?

Non-kommerciel analyse
Arbejd med de seks spørgsmål nedenfor i små grupper. Vælg én i gruppen, der skriver jeres svar, tanker og refleksioner ned – eller lad opgaven gå på skift.

 1. Hvem henvender kampagnefilmen sig til?
 2. Definér, hvem der er afsender og modtager
 3. Hvordan er kampagnefilmen fortalt?
  Dramaturgi og filmiske virkemidler – Dramaturgi kommer af græsk og betyder ”handlingslære”. De filmiske virkemidler er filmens æstetik, dvs. filmens udtryk. Udtrykket skabes gennem billeder og lyd, og disse er med til at:
  – Fortælle historien
  – Fremvise et tema
  – Sende et budskab
  – Skabe stemninger og spænding.
 4. Læg mærke til de forskellige genrer kampagnefilmen gør brug af. Hvilke filmgenrer bruges der, og hvordan virker det? Hvilken virkning har det ift. filmens budskab, at fakta (det reelle og sande fra virkeligheden) og fiktion (opdigtet, fantasi og noget opfundet) blandes sammen?
 5. Hvad er kampagnens budskab, og hvilken holdning vil kampagnen gerne ”sælge”?
 6. Hvilken appelform anvender kampagnen? Taler den til jeres følelser, fornuft eller moral, og har appelformen indvirkning på, hvordan I nu forholder jer til kampagnens budskab?

Fælles klassesamtale og diskussion

 1. Samtal i fællesskab om:
  • Afsender- og modtagerforhold
  • Dramaturgi og filmiske virkemidler (billeder og lyd)
  • Sæt ord på kampagnefilmens historiefortælling, budskab og holdning
  • Hvilken appelform tænker I, at kampagnen benytter, og hvorfor? Det er ikke sikkert, I mener det samme!
 2. Diskutér i fællesskab:
  • Kan kampagnefilmens budskab være med til at ændre nogle modtageres vaner og brug af streamingtjenester? Kan det ændre jeres? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvilke farer og risici er der ved at gøre brug af ulovlige streamingtjenester?
Trin 2 - arm