Undervisning: Trin 4 – vidensbox

Konsekvenserne ved ulovlig streaming?

I skal have en forståelse for og viden om:

 • at der er forskel på ulovlig og lovlig streaming
 • at internettet er et væksthus for organiseret kriminalitet
 • at ulovlige tjenester fungerer som pengemaskiner og støtter op om grum kriminalitet
 • at det medfører personlige og samfundsmæssige konsekvenser, når man streamer ulovligt.

Arbejd i små grupper à 2-3

  1. Læs teksten, ”Den personlige- og samfundsmæssige konsekvens ved ulovlig streaming”, alene eller højt for hinanden i gruppen. Arbejd med teksten vha. nedenstående spørgsmål 2-5 samt opgave 6, hvor der arbejdes med at lave en kampagneplakat.
  2. Tal om, hvilken forskel der er på at være streamingbruger og bagmand, og hvorfor begge parter gør noget ulovligt …
  3. Vidste I, at de ulovlige tjenester fungerer som pengemaskiner og støtter op om grum kriminalitet? Hvad tænker I om det, og gør det noget ved jeres opfattelse af at streame ulovligt?
  4. Hvilke personlige konsekvenser har det, at man streamer ulovligt?

  1. Hvilke samfundsmæssige konsekvenser har det, at man streamer ulovligt, og hvilken betydning har det for fremtiden?
  2. Lav en kampagneplakat, enten på computer eller på A3, hvor I arbejder med at tydeliggøre den personlige- og samfundsmæssige konsekvens ved ulovlig streaming. Dvs. I vil gerne vha. af kampagneplakaten oplyse andre unge om, hvilke konsekvenser det har, når man streamer ulovligt. Brug den viden, I fik i trin 2 om non-kommerciel analyse, som udgangspunkt for arbejdet med jeres kampagneplakat. Husk at overveje:
   • Budskab/budskaber
   • Afsender- og modtagerforhold
   • Hvilken appelform vil I bruge?
   • Brug af symboler, som støtter op om den valgte appelform (Et symbol er noget der repræsenterer noget andet fx en idé, en handling, en holdning, en følelse …)
   • Brug af et slogan som siger noget om afsenderens budskab – det skal være kort og præcist som fx den tidligere store kampagne ”Share With Care” eller Apples slogan ”Think Different”
  3. Hæng de færdige kampagneplakater op på jeres skole, så jeres budskab kommer ud til modtagerne.