Undervisning: Trin 5 – tegneserien

Arbejd med tegneserien ”Download Complete”

I skal fordybe jer i tegneseriens visuelle udtryksform og arbejde med:

 • Hvordan billeder kan formidle kampagnens budskab
 • Overblik, detaljer og virkemidler
 • Analyse og fortolkning
 • Tegneseriens problematik.

Undervejs i undervisningsforløbet har I læst en del tekst, der har formidlet det, som I skulle have en forståelse for og viden om. Nu skal I arbejde med tegneserie-mediet, som formidler kampagnens budskab gennem billeder.

Individuel

 1. Læs tegneserien og kig godt på billederne
 2. Skriv i et minut de tanker og følelser ned, som tegneserien får frem i dig.

Makker

 1. Fortæl på skift, hvad I har skrevet ned i ovenstående skriveøvelse. Har I forstået tegneserien på samme måde? Forskelle og ligheder? Lyt til hinanden
 2. Kig sammen på tegneserien. Dan jer et overblik – og gå derefter i detaljen. Der er fokus på virkemidlerne.
  • Læs tegneserien sammen.
  • Kig derefter på hver billedramme. Kan I finde tegn, genstande, figurer mm., som er med til at fortælle noget særligt
  • Hvordan bruges talebobler eller anden tekst?
  • Hvordan arbejder tegneserie-forfatteren med billedrammernes størrelse, og har det en betydning for den måde, vi læser tegneserien på?
 3. Nu har I styr på, hvordan tegneserien bliver fortalt (overblik, detaljer og virkemidler). I skal nu arbejde med, hvad tegneserien gerne vil fortælle. Dvs. I skal analysere og fortolke tegneseriens fortælling. Brug jeres fund i spørgsmål 1 og 2 til at argumentere for jeres analyse og fortolkning.
  • Hvilke karakterer møder vi, og hvilken rolle spiller de ift. til hinanden.
  • Hvilket miljø befinder vi os i – er der mere end et miljø (tid og sted)?
 4. Analyser tegneseriens problematik:
  • Hvilke problemstillinger rejses der i tegneserien?
  • Bliver de løst?
  • Hvilken rolle spiller karaktererne ift. problemstillinger
  • Kan problematikken løses?
  • Har I løsningsforslag?
  • Vil og kan problemstillingerne efterlade spor i fremtiden?
 5. Hvordan påvirker tegneseriens fortælling dig/jer?
Trin 5 - arm