Undervisning: Trin 7 – afrunding og evaluering

I skal nu alene og i fællesskab afrunde og evaluere undervisningsforløbet

Individuel
Hvad gør kampagnen ”Os der elsker film” ved dig? Prøv at besvare så mange af jeg-sætningerne som muligt: (besvar dem enten på computeren, linjeret papir eller i hæfte – du skal også bruge en post-it).
– Jeg var overrasket over …
– Jeg kan godt lide …
– Jeg kan ikke så godt lide …
– Jeg er vild med …
– Jeg er i tvivl om …
– Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår …
– Jeg tror …
– Jeg blev vred over …
– Jeg har undringsspørgsmål til …
– Jeg forstår det sådan …
– Jeg blev lettet over …
– Jeg tror, at jeg i fremtiden vil …

  1. Vælg den jeg-sætning ud som du synes er vigtigst, skriv den pænt på en post-it og hæng den op i klassen, der hvor din lærer har gjort klar til ophængning.
  2. Kig på hinandens jeg-sætninger.
  3. Samtal om, hvordan væggen med jeg-sætningerne ser ud. Er der enshed i, hvilken sætning der var vigtigst, eller er der stor forskellighed – hvorfor tror I, det er sådan?
  4. Læreren læser en jeg-sætning højt, og der diskuteres i fællesskab ud fra det skrevne udsagn.

Fælles klassesamtale om

  1. Hvad har gjort størst indtryk?
  2. Hvad ved du nu om ulovlig streaming?
  3. Har denne viden gjort noget ved dig og din adfærd på internettet?

Skriv en besked
Hvis du skulle skrive tre vigtige ting om ulovlig streaming til en ven, en bror, søster, dine forældre eller en helt femte, hvad ville du så skrive?

(Send beskeden til vedkommende).

Trin 7 - arm