Undervisning

Om undervisningsforløbet Os der elsker film (til læreren)

Undervisningsforløbet ”Os der elsker film” er blevet til i samarbejde med den landsdækkende kampagne under samme navn. Kampagnens mål er at sætte fokus på de personlige- og samfundsmæssige konsekvenser ved ulovlig streaming samt at få brugerne til at tænke over- og ændre deres adfærd.

Vær opmærksom på, at undervisningsmaterialet er målrettet eleverne. De tjenester vi derfor henviser til, er tjenester, eleverne bruger i privat regi. Mht. visning af film i skolen, er det vigtigt, at man bruger de tjenester, som skolen/institutionen har licensaftale med. Hvis du som underviser er i tvivl, kan du altid få information via CopyDan.

Bag kampagnen står en række organisationer, selskaber og myndigheder i og omkring filmbranchen – deres fælles mål er, at kampagnen får sat problemstillingen på dagsorden.

Undervisningsforløbets mål og hensigt

Målet med undervisningsforløbet ”Os der elsker film” er at give underviserne i folkeskolens 7.-9. klasse redskaberne til at kunne samtale om og diskutere, hvorfor børn, unge og forbrugere generelt skal tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at streame ulovligt.

Hensigten er, at du som underviser, vha. kampagnens materiale, dialogisk og oplysende skal være med til at lære de unge om, hvordan de selv kan bidrage til at skabe en bæredygtig, digital adfærd på internettet.

Varighed, fag og tekstopgivelser

Forløbet er et selvstændigt, kortere forløb svarende til minimum 2-4 lektioner og kan gennemføres i dansk- og/eller samfundsfagsundervisningen i udskolingen.

Undervejs i forløbet arbejdes der med en kampagnefilm, en kampagneplakat, en tegneserie samt to fagtekster svarende til 2,7 normalsider. Kampagnefilm, tegneserie og fagtekster kan opgives til folkeskolens afgangsprøve.

Trin for trin lærervejledning

Lærervejledningen guider dig sikkert gennem de syv trin for trin. Print lærervejledningen ud og brug den løbende, mens I arbejder med undervisningsforløbet.

Kampagnefilmen

Se filmen om konsekvenserne ved ulovlig streaming nedenfor.